การจัดกิจกรรมรวมพลังน้อมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วปอ.สปท. ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังน้อมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้เป็นดวงใจของคนไทยทั้งชาติ  เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๗

Visitors: 404,785