การซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ แบบรวมการ ครั้งที่ ๒ ของ นศ วปอ รุ่นที่ ๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๔ เข้าร่วมการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ณ ห้อง ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค์ สปท. โดยมี ผอ.วปอ.สปท. ร่วมการซักซ้อม

Visitors: 437,427