ถกแถลง หัวข้อวิชาข้อพิจารณาด้านการทหารต่อความมั่นคงแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค.66 เวลา 1300-1430 วปอ.สปท. ได้จัดการถกแถลงให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 65) หัวข้อวิชา ( 7-4 ) ข้อพิจารณาด้านการทหารต่อความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องถกแถลง ๑ – ๑๐ โดยมี ที่ปรึกษา วปอ.สปท.ให้คำปรึกษา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,847