การบรรยายหัวข้อวิชา (5-7) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของรัฐกับเอกชน

การบรรยายหัวข้อวิชา (5-7) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของรัฐกับเอกชน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 2567 เวลา 0900-1030 โดย นายสนั่น อังอุบลกุล (ปรอ.3) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Visitors: 454,891