การบรรยาย หัวข้อวิชาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 มี.ค.66 การบรรยาย หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หัวข้อวิชา(10 - 3) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดย  นายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์ ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Visitors: 454,840