การบรรยาย หัวข้อวิชา 5-1 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภูมิภาคกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค. 66 เวลา 0900-1200 หัวข้อวิชา (5-1) เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภูมิภาคกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ณ หอประชุม วปอ.  โดย ดร.อริชัย รักธรรม (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 4) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และที่ปรึกษาทางด้านการเงิน บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล (นศ.วปอ. รุ่นที่ 66) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Visitors: 454,872