การบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท

วันอังคารที่ ๑๘ ก.ค.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด / นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์   และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท  ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)   ถนนวิภาวดีรังสิต  กทม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,867