การบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ ๑๓ พ.ค. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ กรุณาเป็นประธานในการบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,883