การบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐ พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ กรุณาเป็นประธานในการบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,300