การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๖  เวลา ๑๐๐๐ พล.ท. สมยศ  ฉันทวรลักษณ์  ผอ.วปอ.สปท./เลขานุการสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ณ ห้อง ๑๔๑ วปอ.สปท. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 404,784