การประชุมคณะกรรมการวิชาการ วปอ.สปท. ครั้งที่ ๘/๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ ก.ค.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ ผอ.วปอ.สปท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วปอ.สปท. ครั้งที่ ๘/๖๖ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาของวปอ.ฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนการศึกษาหลักสูตร วปอ. โดยมีผู้บริหาร วปอ.ฯ, หน.นขต.วปอ.ฯ, หน.นขต.สวม.วปอ.ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Visitors: 470,278