การประชุมชี้แจงความคืบหน้าการพัฒนา Linked me Application

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ส.ค.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ พล.ท. ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท. เป็นประธานการประชุมชี้แจงความคืบหน้าการพัฒนา Linked me Application สำหรับการจัดการศึกษาของ วปอ.สปท. ในการศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ วปอ.สปท. โดยมีผู้แทนบริษัท Online Asset จำนวน ๕ คน มาชี้แจง และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อนำไปแก้ไข การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,884