การฝึกเตรียมการเพื่อรับการฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตระดับชาติ NDCEx65

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ จัดการฝึกเตรียมการเพื่อรับการฝึก แก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตระดับชาติ (NDCEx65) ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 65) ระหว่างวันที่ ๑๒, ๒๓ และ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๖ ณ อาคารหอประชุม และห้องเรียน วปอ. โดยมี พล.ท.ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท. กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะ

Visitors: 437,430