การพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

วันอังคารที่ 21 มี.ค.66 เวลา 0900-1200 จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 65 หัวข้อ 6-3 การพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน อภิปรายโดย นายมีชัย  วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนากระชากรและชุมชน/ประธานมูลนิธิมีชัย  วีระไวทยะ และ ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Visitors: 470,301