การอภิปราย หัวข้อวิชาสภาวะแวดล้อมโลกด้านการทหาร

          วปอ.สปท. ได้จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 65 ในหัวข้อวิชา (7 – 1) สภาวะแวดล้อมโลกด้านการทหาร มีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่
          - พล.ต. พงษ์ศักดิ์ หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก (ผู้แทน เสธ.ทบ.)
          - พล.ร.อ. ชลธิศ นวานุเคราะห์ ร.น. เสธ.ทร.
          - พล.อ.อ. ณรงค์ อินทรชาติ เสธ.ทอ.
         โดยมี พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินท์ ผอ.สวม.วปอ.สปท.ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,295