การอภิปรายในหัวข้อวิชาแนวคิดการป้องกันประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค.66 เวลา 0900 – 1200 วปอ.สปท. ได้จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 65) ในหัวข้อวิชา (7 – 3) แนวคิดการป้องกันประเทศ มีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ พล.ท. เริงฤทธิ์ บัญญัติ จก.กกส.กห. และ พล.ร.ต. ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ ร.น. ผอ.สนย.สนผ.กห. โดยมี พล.ท. ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท.ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการอภิปราย ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,847