การอภิปราย หัวข้อวิชาทิศทางการพัฒนาและนวัตกรรมของระบบพลังงานต่อความมั่นคง

วันที่ 25 พ.ค.66 เวลา 0900-1200 วปอ.สปท. จัดการอภิปรายวิชา (9 - 3) ทิศทางการพัฒนาและนวัตกรรมของระบบพลังงานต่อความมั่นคง ให้กับ นศ.วปอ.รุ่นที่ 65 ณ หอประชุม วปอ. โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้
1. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว (วปอ.60) รองปลัดกระทรวงพลังงาน
2. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (วปอ.58) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร (วปอ.61) ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Visitors: 437,442