การอภิปราย เรื่อง Climate Change & Global Boiling : นัยต่อนโยบาย พลังงานและประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มี.ค. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ การอภิปราย เรื่อง Climate Change & Global Boiling : นัยต่อนโยบายพลังงานและประเทศไทย
          โดย     ๑. ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ื  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
                      ๒. นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
                      ๓. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ-อากาศและสิ่งแวดล้อม
           ผู้ดำเนินรายการ : นายสมิทธ์ พนมยงศ์ (นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖)
ประเด็นสำคัญ คือ การปรับตัว กฎหมาย สร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงรองรับClimate Change นำประเทศไทยไปสู่ Carbon Neutrality ในปี ๒๐๕๐
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 404,783