การแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖

วันศุกร์ที่ ๕ ก.ค.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๔๓๐ วปอ.สปท. ได้จัดให้มีการแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖ ลักษณะวิชาเศรษฐกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ผอ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วิชาสังคมจิตวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล  อดีต รอง ผบ.ทสส. พล.ต.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ ที่ปรึกษา สปท. นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิชาการทหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พล.อ.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ผอ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.เกียรติสกุล จันทนา รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในกลาโหม พล.ต.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะอาจารย์ที่ปรึกษา วปอ. และ นศ.วปอ. เข้าร่วมรับฟังการแถลงฯ ด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,268