การแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคล นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖

วันจันทร์ที่ ๑ ก.ค.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ -๑๕๑๕ วปอ.สปท. ได้จัดให้มีการแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖ ลักษณะวิชาเศรษฐกิจ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสันติ ป่าหวาย หน.ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ วิชาการเมือง มีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายเอื้อน ขุนแก้ว  ผู้พิพากษา หน.คณะในศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ วิชาการทหาร มีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พล.ต. ธนินศร์ ยูสานนท์ รอง จก.กพ.ทบ. พล.ต. อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.ทท. วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พล.อ.ท.ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช. พล.ต.ต. ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คณะอาจารย์ที่ปรึกษา วปอ. และ นศ.วปอ. เข้าร่วมรับฟังการแถลงฯ ด้วย  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,273