การแนะนำสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ให้แก่ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖

วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๖ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. กิตติภัค ทองธีรธรรม ผอ.สวม.วปอ.สปท./นายทะเบียนสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ แนะนำสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ให้แก่ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖
ณ หอประชุม วปอ.สปท. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,303