กิจกรรม 5 ส.

วันจันทร์ที่ ๒๒ เม.ย. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐ วปอ.สปท. ได้จัดกิจกรรม ๕ส เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาด บริเวณหลังโรงจอดรถ วปอ.สปท

Visitors: 437,427