คณะ วปอ ประเทศสาธารณรัฐเคนยา เข้าเยี่ยมชม วปอ สปท

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ พลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเคนยา ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาองค์ความรู้และจัดการฝึกอบรมด้านความมั่นคงให้กับบุคลากรอาวุโสของกองทัพและเจ้าหน้าที่รัฐเคนยานำโดยนายคิปทิเนสส์ ลินด์ซีย์ คิมโวเล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

Visitors: 384,523