งานพัฒนาความสัมพันธ์สถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๑๓

วันพุธที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๓๐๐ นายสุทิน คลังแสง รมว.กห. เป็นประธานงานพัฒนาความสัมพันธ์สถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ๖ สถาบัน ซึ่งมี วปอ. เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ รมว.กห. ประธานในพิธีได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สานพลัง ลดความเหลื่อมล้ำ นำไทยยั่งยืน" โดยมี ผอ.วปอ.ฯ และ ผู้แทนจาก ๕ สถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ ในการจัดงานครั้งนี้มี Panel Discussion โดยผู้แทนจาก ๖ สถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การนำเสนอความรู้ แนวคิด มุมมอง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

Visitors: 470,296