งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

งานวันคล้ายว้นสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครบรอบปีที่ 69

Visitors: 470,268