งานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๖ THAIFEX - ANUGA ASIA 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ คณะ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๕ เดินทางไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๖"THAIFEX - ANUGA ASIA 2023" ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมเพ็ค เมืองทองธานี โดย พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผอ.สวม.วปอ.สปท. เป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้ คุณกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย ได้กล่าวต้อนรับ และ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย บรรยายสรุปภาพรวมของการจัดงาน และนำคณะฯ เยี่ยมชมงาน โดยการจัดงาน แสดงสินค้าอาหารฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยหอการค้าไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ Koelnmesse เพื่อยกระดับและสร้างการยอมรับในสินค้าอาหารและธุรกิจบริการอาหารไทย รวมทั้งขยายฐานการส่งออกสินค้าและบริการอาหารไทยสู่ตลาดโลก

Visitors: 470,300