วปอ.สปท. จัดการถกแถลง หัวข้อวิชา 9-4 ข้อพิจารณาด้านพลังงานต่อความมั่นคงแห่งชาติ

วันพุธที่ 15 พ.ค. 67 เวลา 1300-1430 วปอ.สปท. จัดการถกแถลงให้กับ นศ.วปอ.รุ่นที่ 66 หัวข้อวิชา 9-4 ข้อพิจารณาด้านพลังงานต่อความความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องถกแถลง 1-10 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,902