ต้อนรับคณะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ก.ย.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผอ.สวม.วปอ.ฯ เป็นผู้แทน ผอ.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อหารือเกี่ยวกับ "แนวทางการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" (หลักสูตรผู้นำในกลุ่มประเทศอาเชียน) รวมไปถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร แนวทางการรับ นศ.ชาวต่างประเทศและการเดินทางดูกิจการ ณ ต่างประเทศของ วปอ.สปท. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ ศอ.บต. รับผิดชอบผลการปฏิบัติ

Visitors: 454,867