ถกแถลง หัวข้อวิชาข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจต่อความมั่นคงแห่งชาติ

วันพุธที่ 15 มี.ค.66 เวลา 0900 - 1020 วปอ.สปท. จัดการถกแถลงให้กับนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 65 หัวข้อวิชา (5-10) ข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจต่อความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องถกแถลง 1 - 10 อาคารทำการ วปอ.

Visitors: 470,267