กอก.วปอ.สปท. ทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณ ห้องถกแถลง ชั้น 3 อาคารที่ทำการ วปอ.สปท.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 67 เวลา 0900 กอก.วปอ.สปท. ทำกิจกรรม 5 ส. บริเวณ หลังห้องถกแถลง 11 และเตรียมพื้นที่ ให้เป็นพื้นที่พักคอย เสร็จเรียบร้อยครับ

Visitors: 470,267