นักศึกษา วปอ รุ่นที่ ๖๕ บรรยายพิเศษ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์

วันพุธที่ ๒๙ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ผอ.วปอ.สปท. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ จากกระทรวง
การต่างประเทศ ได้แก่ นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ นางสุพรรณวษา โชติญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และนางสาวพินท์สุดาชัยนาม รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง AN AFTERNOON WITH MFA : คุยสบายๆ สไตล์ กต. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อ

Visitors: 470,292