นักศึกษาและข้าราชการ วปอ เยี่ยมชมงานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ผอ.วปอ.สปท. มีดำริให้จัดผู้แทนของ วปอ.สปท. และนศ.วปอ. ร่วมเข้าชมชมงานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1/2566 (นโยบาย ผบ.สปท.) ณ ชั้น G ชั้น 2 ชั้น 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5 สนามเป้า) ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 โดยมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ออกบูธจัดแสดง กว่า 50 บริษัท และการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการทหารจากหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมกว่า 20 ผลงาน รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตลอดงาน

Visitors: 437,428