นโยบาย หรือ คำคม ในกิจกรรมการศึกษา วปอ. รุ่นที่ 6

วันที่ 4 ม.ค. 67  พล.อ.อ. ภูมิใจ เลขสุนทรากร  ผบ.สปท. ร่วมเสวนาการกำหนดภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Srategic Foresight) ให้แก่ นศ.วปอ.รุ่นที่ 66  ณ หอประชุม วปอ.

Visitors: 454,898