นโยบาย และคำคมในกิจกรรมของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 66

นศ.วปอ.รุ่นที่ 66 หมู่นกเค้าแมว และศิษย์เก่า วปอ.รุ่นที่ 62 ลงพื้นที่ บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี, บ้านแม่ข่า จ.เชียงใหม่, กลุ่มออมทรัพย์ จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมกันสร้างงาน สร้างอาชีพ และให้โอกาสทางด้านการตลาดให้กับผู้นำชุมชุนทั่วไทย และดูกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่ จ.ร้อยเอ็ด, จ.อำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจน ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของไทยVisitors: 470,275