ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การกลั่นกรอง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๖ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ พล.อ. วิชัย ชูเชิด ผบ.สปท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๖ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลเข้ารับการศึกษาฯ ร่วมกันพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน และให้ข้อเสนอแนะ

Visitors: 404,784