ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการบริหารในภาวะวิกฤต

วันพุธที่ 5 เม.ย.66 เวลา 0900 – 1200  วปอ.สปท. ได้จัดการบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 65) ในหัวข้อ (13-2) ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการบริหารในภาวะวิกฤต บรรยายโดย โดย พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี/อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี พล.ท. ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับและร่วมฟังการบรรยาย ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 437,430