ประเด็นสำคัญ กิจกรรมการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖

H.E.MR(.)NAGESH SINGH เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย บรรยาย India in the Indo- Pacific : A new emerging global order ระเบียบโลกใหม่ กับบทบาทของอินเดียในเขตภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
 Vision
-Indo-Pacific ดินแดนแห่งเสรีภาพ และความมั่นคงปลอดภัย ต่อการแสวงหาความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของทุกเชื้อชาติในภูมิภาค
+ยึดกฎกติการะเบียบระหว่างประเทศ
+การเข้าถึง/ใช้พื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่สาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน
+มีระบอบการค้าระหว่างประเทศที่มั่นคงและเปิดกว้าง
+ การเชื่อมต่อเป็นไปตามกฎระเบียบที่ชัดเจน
+ไม่กีดกันพันธมิตร

Visitors: 470,297