ผบ ทสส มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา ให้กับนักศึกษา วปอ รุ่นที่ ๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๑๓๐ ผบ.ทสส. พบนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ (หมู่เหยี่ยว) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาในหลักสูตร วปอ.รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาฯ ในประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในภาพรวม ณ ห้องประชุม ๑๒๓ (สมาคม วปอ. ในพระบรมราชูปถัมภ์)

Visitors: 454,869