ผู้ตรวจจาก สตน.ทหาร เข้าตรวจสอบ ครุภัณฑ์ วปอ.สปท. ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๘ ก.ค. ๖๗ เวลา ๑๔๐๐ พ.ท. เฉลิมชัย คำแป้น หน.ผบส.กอก.วปอ.สปท. และเจ้าหน้าที่ ครุภัณฑ์ วปอ.สปท. ได้นำผู้ตรวจของ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร เข้าตรวจสอบ ครุภัณฑ์ สายสื่อสาร และยุทธโยธา ของ วปอ.สปท. เรียบร้อยแล้ว

Visitors: 470,297