ผบ.สปท. พบนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๖ และแนะนำ สปท.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ต.ค.๖๖ เวลา ๐๘๐๐-๑๐๐๐ ผบ.สปท. พบนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ และแนะนำ สปท. ซึ่งเป็นหน่วยงานประศาสน์วิทยาการด้านความมั่นคงระดับสูงของ บก.ทท. ทั้งนี้ ผบ.สปท. ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ และได้บรรยายในหัวข้อ ความเป็นมาและการก่อตั้ง สปท. ภารกิจ วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ รวมถึงโครงสร้างการจัดและภารกิจของหน่วยขึ้นตรง สปท. โดยมี ผอ.วปอ.สปท. รอง ผอ.วปอ.สปท. และผอ.สวม.วปอ.สปท. ร่วมให้การต้อนรับและฟังการบรรยาย

 

Visitors: 437,442