พลเอก Charles A Flynn บรรยายพิเศษให้กับ นศ วปอ รุ่นที่ ๖๕

วันอังคารที่ ๑๘ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๓๐ พลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับ พลเอก Charles A. Flynn. ผบ.กกล.ทบ.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งได้มาบรรยายพิเศษให้กับ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๕ ในหัวข้อ Geopolitics และมุมมองกองทัพสหรัฐฯ ต่อกองทัพไทยโดยมี พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) เข้าร่วมฟังการบรรยาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,268