พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ ๒๗ พ.ค. ๖๗  เวลา ๐๗๓๐ – ๐๘๐๐ รอง ผอ.วปอ.สปท. ได้เข้าร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรฯจำนวน ๔๗ รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๗ ของ บก.ทท. ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.

Visitors: 454,851