พิธีปิดการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๔ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 198,948