พิธีปิดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๓

วันศุกร์ที่ ๒๒ มี.ค. ๖๗ เวลา ๑๒๐๐ พล.ท. สมยศ ฉันทวรลักษณ์ ผอ.วปอ.สปท. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย : ความท้าทายและโอกาสในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖ ณ หอประชุม วปอ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 404,779