พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กองบัญชาการกองทัพไทย และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๗ เวลา ๐๙๐๐ ผอ.วปอ.สปท. ได้กรุณาเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กองบัญชาการกองทัพไทย และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ห้อง ๑๒๑ ให้แก่บุตร ข้าราชการ วปอ.สปท. พร้อมทั้งให้โอวาท ข้าราชการ วปอ.ฯ และบุตร

Visitors: 454,857