พิธีรับ - ส่งหน้าที่

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
โดย พลเอก ไพศาล งามวงษ์วาน ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ พลโท ชาติชาย ชัยเกษม
ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

Visitors: 454,928