พิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา พร้อมทั้งกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันอังคารที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๐๘๒๐ วปอ.สปท. จัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา พร้อมทั้งกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ห้องประชุม ๑๒๒ โดยมี พ.อ. สมบัติ  น้ำดอกไม้ รอง ผอ.สวม.วปอ.สปท.(๒) เป็นประธาน

Visitors: 470,303