พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พ.ย. ๖๖ เวลา ๐๙๐๐ นายสุทิน คลังแสง รมว.กห. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๖ โดยได้กล่าวนโยบายเกี่ยวกับ ภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกราชทางเศรษฐกิจ การแตกแยกทางความคิด อาชญากรรมข้ามชาติ
คอลเซนเตอร์ ซึ่งกองทัพรับมือโดยลำพังไม่ได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกัน โดยเฉพาะ นศ.วปอ. ที่จะใช้องค์ความรู้ที่คิดร่วมกันออกมาเป็นพลังเป็นความหวังและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ในการต่อสู้กับภัยคุกคามใหม่ ๆ ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนเหล่าทัพและ ผบ.หน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

Visitors: 454,937