พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Visitors: 454,903