พิธี​เปิด​การอบรม​หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่​ ๕

วันเสาร์ที่ ๔ พ.ย. ๖๖ พล.อ. ทรงวิทย์  หนุนภักดี ผบ.ทสส./นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์  ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การอบรม​หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่​ ๕ 
ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,286